Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Každodenní život v Protektorátu Čechy a Morava

Aktuální číslo

řeč šlechtických sídel

Mírov

Sídlo olomouckých biskupů jako „protiturecká pevnost“
Radmila Pavlíčková

Roku 1664 přijížděl na Moravu nově zvolený olomoucký biskup Karel z Liechtensteinu-Castelkorna. Dosavadní salcburský kapitulní děkan prožil svůj dospělý život v kulturně vyspělém prostředí salcburských arcibiskupů, které utvářelo jeho vztah k umění, jeho politické ambice, představy o životním stylu církevního aristokrata, o důležitosti sebeprezentace či o roli mecenátu. Moravské poměry mu nebyly neznámé. Byl sídelním olomouckým kanovníkem, členové jeho rodu byli na Moravě usazeni. Přesto pro něj mohlo být zabydlování ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz