Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Každodenní život v Protektorátu Čechy a Morava

Aktuální číslo

Heydrichovy dobroty

Heydrichovy dobroty

Stravování jako součást péče o rodinu v Protektorátu Čechy a Morava
Radka Šustrová

Vůli a snahu obyvatelstva zabezpečit vlastní rodiny v nastalých válečných podmínkách okupační režim plně podporoval, aby bylo zajištěno plynulé fungování protektorátní společnosti. Odpovědnost za vedení rodinného hospodaření v této nelehké době připadla zejména ženám: Totální válka klade rozhodně velké požadavky na dovednost a obratnost hospodyně a na její vědomí odpovědnosti. A právem, neboť hospodyně rozhodně zvládnou své nároky! (Žena v povolání 5/1943, s. 10).

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz