Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Každodenní život v Protektorátu Čechy a Morava

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Diagnózy času

Český a slovenský poválečný film (1945–2012)
Martin Štoll

Dvacet tři let novodobé historie si klademe otázku, kdy konečně vyjdou souhrnné, řekněme oficiální, dějiny české kinematografie. Zvlášť když sousedé Jelena Paštéková a Václav Macek již před šestnácti lety, roku 1997, vydali Dejiny slovenskej kinematografie (o 600 stranách) a nyní je v tisku už druhé vydání.

...

Jan Lukeš, Slovart, Praha 2013, 480 s., 799 Kč

‣Více

Conquista pohledem poražených

Vyprávění indiánů o dobytí Mexika
Markéta Křížová

Na první pohled nám tato antologie, prezentující dobývání území dnešního Mexika z perspektivy nikoli evropských kolonistů, ale jejich protihráčů Aztéků, může připadat až banální. Ovšem fakt, že nám dnes připadá samozřejmý požadavek, aby byl při interpretaci vojenského střetnutí využit názor obou stran, stejně jako pozitivní hodnocení myšlenek a obrazotvornosti původních obyvatel Nového světa jsou do značné míry zásluhou Miguela Leóna-Portilly.

...

Miguel León-Portilla (ed.), Přeložila Ludmila Holková, Nakladatelství Pavel Mervart, Červený ...

‣Více

Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi

v pozdním středověku a raném novověku (1437–1617)
Kateřina Pražáková

Zatímco se dějiny různých částí Čech a Moravy těší značnému zájmu, přispívá jen málo historiků k poznání oblastí, které byly kdysi součástí Českého království, později však připadly Polsku nebo Německu. Na málo probádané pole nyní vstoupila Mlada Holá publikací Holdovací cesty českých panovníků do Vratislavi v pozdním středověku a raném novověku (1437–1617). Autorka vylíčila jednotlivé holdovací cesty velmi podrobně, přičemž využívala prameny z českých, polských i vatikánských archivů. Ačkoliv ...

‣Více

Identity v českých zemích 19. a 20. století

Hledání a proměny
Jan Mareš

Volba jedné z koláží Jiřího Koláře na obálku recenzované knihy přiléhavě vystihuje problematiku výzkumu identity. Dva prolínající se obrazy splývají v jeden, a symbolicky tak vyjadřují komplikovanost procesu, jímž se identita vytváří. Překrývání a prostupnost obrazů lze ale číst také jako výraz podvojného charakteru předkládané kolektivní monografie. Ta má podle předmluvy být jak syntetizujícím završením výzkumného záměru, tak i průřezovým přehledem o výzkumných aktivitách Masarykova ústavu a Archivu AV ČR ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz