Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Prostituce a české země v 19. a 20. století

Aktuální číslo

„Živý“ středověk

Budování obce

Martin Wihoda

Pokud by někdy někdo hledal místo věčného návratu českého historického myšlení, dříve či později by narazil na předsudky, jimiž byl zatížen vztah k mocnému sousedovi na Západě. Jen někdejší Palackého „stýkání a potýkání“ na sebe vzalo podobu otázky, zda „český stát“ byl, nebo nebyl součástí „Říše“, přičemž katastrofy minulého století vtiskly jinak nevinnému slovníku státotvorně osudový rozměr. Sotva se tedy divit, že domácí názorové pole ovládla představa, že český stát ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz