Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Prostituce a české země v 19. a 20. století

Aktuální číslo

knihy (recenze)

SS. Elita ve stínu smrti

Jan Zumr

O SS bylo napsáno velké množství knih a článků a jméno této nacistické organizace je známo každému, kdo se alespoň trochu zajímá o historii. Zájemci o uvedenou problematiku z řad českých čtenářů se ovšem doposud museli spokojit převážně s pub­likacemi o Waffen-SS z pera anglo­saských autorů, jejichž díla se nesou převážně v popularizačním duchu a mnohdy líčí boje vojáků SS značně heroicky a nekriticky, přičemž jejich válečné zločiny ...

‣Více

Tabu dějin

Doubravka Olšáková

V roce 2002 vyšla ve Francii další publikace Marka Ferra – Tabu dějin. Nejde o stejně komplexní dílo, jakým byly například jeho Dějiny Francie či Dějiny kolonizací. Od dobývání až po nezávislost 13.–20. století, přesto by mělo zauj­mout všechny historiky, kteří se věnují problému vztahu historické paměti a společnosti.

...

Marc FERRO, Přeložil Čestmír Pelikán, Pavel Mervart, Červený Kostelec 2011, 148 s., 149 Kč

‣Více

Dějiny Afriky

Vývoj kontinentu, regionů a států
Jiří Štěpán

Od roku 1966, kdy odborníci kolem Ivana Hrbka vydali monumentální dvoj­dílné Dějiny Afriky, se kontinent třikrát větší než Evropa změnil k nepoznání. Nyní se proto zkušený iberoamerikanista a afrikanista Jan Klíma pokusil o věcný a aktuální pohled na současný africký vývoj: recenzovaná kniha má s využitím nejnovější literatury, zkušeností a názorů nabídnout relevantní faktografii univerzitním studentům afrikanistiky i stále početnějším zájemcům o dění v Africe; počítá přitom s tím ...

‣Více

Válka 1866

Běda poraženým
Josef Šrámek

Recenzovaná kniha úzce navazuje na titul Pavla Běliny a Josefa Fučíka Válka 1866 (2005), který coby potřebné moderní zpracování prusko-rakouské války nahradil starší práce (především z přelomu 19. a 20. století). Jako taková se pub­likace věnuje spíše – leč nejen – dění po utichnutí bojů. Autor ji rozdělil do tří tematických oddílů: „Velmistři ztracené války“, „Monarchie v ohrožení“ a „Albrechtův delikvent“.

...

Josef FUČÍK, Nakladatelství Paseka, Praha – Litomyšl 2012, 336 s., 330 ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz