Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Prostituce a české země v 19. a 20. století

Aktuální číslo

ďasovský kompas

Mikoláš Aleš v Plzni

výstava, do 3. listopadu 2013

Západočeská galerie v Plzni, www.zpc-galerie.cz, Západočeské muzeum v Plzni, www.zcm.cz

K cenným architektonickým památkám města Plzně patří několik domů vyzdobených podle návrhů Mikoláše Alše.

...

‣Více

Amica – Sponsa – Mater

konference, 18. října 2013

Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, www.etf.cuni.cz

Předmětem zájmu konference bude nejen bible, ale i další středověké biblické texty, které územně a jazykově pocházejí z českého prostředí.

...

‣Více

Příběhy 20. století

Dne 1. listopadu 2013 se uzavře velká letní soutěž Příběhy 20. století. Občanská sdružení Post Bellum a PANT vyzývají všechny občany České a Slovenské republiky, ale především mladé zájemce o historické události minulého století, aby zaznamenali a autorsky zpracovali svědectví pamětníků českých a slovenských moderních dějin.

...

‣Více

Památky 2013

veletrh, 3.–5. 10. 2013

www.incheba.cz/veletrh/pamatky

Druhý mezi­obo­rový veletrh regenerace, financování a využití uměleckých řemesel je vynikající příležitostí zejména pro kraje, města, obce a regiony, ale také soukromé majitele i drobnějších památkových objektů, zástupce církví a neziskových organizací, správce památkových objektů a všechny ostatní, kteří věnují svou péči hmotnému historickému dědictví.

...

‣Více

Okamžiky proměny

7. a 8. listopadu 2013

konference v budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové, www.http://mmhk.cz/konference

Statutární město Hradec Králové ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové připravují odbornou konferenci věnovanou zhodnocení urbanistických a architektonických kvalit přerodu bastionových pevností na moderní města s důrazem na výjimečnou situaci v Hradci Králové.

...

‣Více

Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami

1. a 2. října 2013

Národní technické muzeum pořádá ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky ČR dvoudenní konferenci Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami. Navazuje na již uskutečněná odborná setkání, která se zabývala vědou a technikou v českých zemích za druhé světové války, mezi lety 1945 a 1960, v šedesátých letech 20. století a v období od normalizace po transformaci.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz