Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Spravedlivá společnost: Ideál? Teorie? Utopie?

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Zuzana Marie Kostićová: 2012: Mayský kalendář, transformace vědomí, dva světy a rovnováha

Markéta Křížová

Emoce, které se vzedmuly v souvislosti s předpokládaným „koncem světa“ 21. prosince 2012, pomalu opadávají, ale dosud nebyly zcela zapomenuty. Nastala tak vhodná doba ohlédnout se a zamyslet nad tím, co mechanismy šíření této davové psychózy a úspěch hesla „2012“ vypovídají o současném světě – nejen o moci komunikačních technologií, ale především o společnosti, která podobné fámy ochotně přijímá, obohacuje a dále rozvíjí.

...

Malvern, Praha 2011, 221 s., 250 Kč

‣Více

Helena Petrův: Zákonné bezpráví.

Židé v Protektorátu Čechy a Morava
Radka Šustrová

Nacismus bývá obvykle líčen jako systém stojící na bezpříkladném teroru a násilí, který porušoval nejen veškerá platná legislativní opatření, ale také práva skupin i jednotlivců. Spíše výjimečně se badatelé zamýšlejí nad tím, jaký procedurální postup nacističtí představitelé volili, aby tento teror mohli realizovat. Kniha Heleny Petrův Zákonné bezpráví je právě jednou z těch, které vysvětlují vývoj legislativních opatření namířených zejména proti židovskému obyvatelstvu v době existence Protektorátu Čechy a Morava ...

‣Více

Jan Bílek – Helena Kokešová – Vlasta Quagliatová – Marie Ryantová (eds.): Korespondence T. G. Masaryk – Josef Kaizl

Jiří Kořalka

Největší výhodou i nevýhodou souborů osobních dopisů je jejich bezprostřednost, zachycení okamžiku, provázené až na malé výjimky nedostatečným odstupem od každodenních událostí, úspěchů, obtíží a omylů. V dopisech se často projevují drobné neshody, dojmy a zážitky, které však nemohou ovlivnit celkové historické hodnocení. Oba protagonisté vzájemné korespondence, T. G. Masaryk a Josef Kaizl, vzbuzují po sto dvaceti letech od vzniku nyní uveřejněných dopisů velké sympatie u historiků a jiných zájemců ...

‣Více

Michaela Kůželová: Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956

Doubravka Olšáková

Útlá publikace Francouzští komunisté a Polsko v roce 1956 z pera Michaely Kůželové přináší základní pohled na vývoj vztahů Francouzské komunistické strany (PCF) a Polské sjednocené dělnické strany (PZPR) v padesátých letech 20. století. V mnohém zde – ať vědomě, či nevědomě – vychází autorka ze základních tezí Muriel Blaive, která popsala annus mirabilis 1956 ve své publikaci Promarněná příležitost. Československo a rok 1956 (2001).

...

Dokořán – UK FSV, Praha 2012, 130 s ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz