Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Pražský hrad a jeho prezidenti

Aktuální číslo

Václav Bůžek, Ondřej Jakubec: Kratochvíle posledních Rožmberků

Václav Bůžek, Ondřej Jakubec: Kratochvíle posledních Rožmberků

Tomáš Sterneck

Takzvaná panská sídla se vytrvale těší značné pozornosti historiků i laických zájemců o dějiny. Prvotní zájem o osudy držitelů hradů, zámků, tvrzí, paláců a podobných objektů, v němž se snoubilo genealogické hledisko s politickými a právními dějinami, byl postupně obohacen o přístupy hospodářských a sociálních dějin, kulturní historie a dějin umění. Zatímco dnešní kastelologie je v první řadě doménou archeologů, kteří se soustředí na detailní zmapování stavebního vývoje sledovaných objektů, alternativní pohled na panská sídla v současné době nabízejí především dějiny každodennosti a historická antropologie. Kniha Václava Bůžka a Ondřeje Jakubce je ambiciózním pokusem propojit tyto badatelské přístupy s uměleckohistorickou analýzou při podrobném studiu jednoho vybraného, v mnoha ohledech specifického sídla.

...

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, 312 s., 299 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz