Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Česká Vídeň

Aktuální číslo

Hieronymus Roth: Osmdesát dnů v pruském zajetí a bitva u Trutnova 27. června 1866

Hieronymus Roth: Osmdesát dnů v pruském zajetí a bitva u Trutnova 27. června 1866

Josef Šrámek

Útlá publikace přináší český překlad osobních vzpomínek někdejšího trutnovského starosty, JUDr. Hieronyma Rotha, na prusko-rakouskou válku roku 1866. Rothovy memoáry vyšly (po předchozím publikování v novinách) tiskem již roku 1867 a pro svůj úspěch se dočkaly řady dalších vydání ještě během 19. století. Český překlad vychází z vydání z roku 1884. Hieronymus Roth se narodil roku 1826 ve Vilémově u Chomutova a v letech 1845–1850 vystudoval filosofii a práva na pražské univerzitě. Právní praxi vykonával od roku 1863 právě v Trutnově, kde se brzy stal činnou osobností veřejného života: byl zvolen do zemského sněmu, jmenován do říšské rady, stal se i starostou Trutnova. V tomto úřadě setrval až do roku 1873, kdy rezignoval a přestěhoval se poblíž Vídně, kde roku 1897 zemřel. Na Rothových bedrech tedy plně spočívalo řešení veškerých problémů, které Trutnovu horké léto 1866 přineslo, což z něho činí cenného informátora. Celým textem se vine proklamovaná snaha autora uvést informace o válečných událostech na pravou míru. O nutnosti korekce obecného povědomí, jež bylo jak v Rakousku, tak v Prusku překrouceno až k nepoznání, hovoří už samotný úvod. Roth nejprve shrnuje hospodářský význam Trutnovska, popisuje jak místní poměry zasáhlo očekávání nadcházející války, zdůrazňuje nedostatek úředních zpráv a propozic. Bylo by chybou pokládat to za autorův alibismus, neboť podobné doklady známe i z jiných míst. Obecně tyto pasáže nabízejí cenný vhled do každodenního života ve stínu očekávání vojenského vpádu.

...

Muzeum v Podkrkonoší v Trutnově, Trutnov 2011, 52 s., 70 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz