Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jagellonci

Aktuální číslo

Hana Bortlová: Československo a Kuba v letech 1959–1962

Hana Bortlová: Československo a Kuba v letech 1959–1962

Josef Opatrný

Práce Hany Bortlové je výsledkem jejího dlouhého zájmu o hispánský svět. K československo-kubánským vztahům na počátku šedesátých let 20. století se ovšem dostala přes pozůstalost Františka Kriegela, již studovala v souvislosti s jeho účastí na španělské občanské válce. V pozůstalosti pak objevila dosud nevyužitý archivní materiál, diáře, poznámky, záznamy a koncepty různého druhu z doby, kdy Kriegel působil v letech 1960–1963 jako poradce na ministerstvu zdravotnictví v Havaně. Protože shledala Kriegelovy názory na Kubu počátku šedesátých let zajímavé, rozhodla se věnovat problematice větší pozornost i proto, že československo-kubánské vztahy v tomto období byly dosud překvapivě odbornou veřejností až na malé výjimky opomíjeny. Výsledkem její práce v archivu Ministerstva zahraničních věcí, Národním archivu, archivu Ministerstva průmyslu a obchodu a Archivu bezpečnostních složek je text, který mapuje československo-kubánské vztahy od roku 1959 do roku 1962 především v jejich politické a ekonomické dimenzi.

...

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha 2011, 188 s., 180 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz