Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Červánky české turistiky

Aktuální číslo

Méně výstav, více umění

Méně výstav, více umění

  • Žitavské poklady Výstava nejcennějších exponátů ze sbírky Městských muzeí Žitavy (Städtische Museen Zittau) dokládá dlouholeté vazby mezi Žitavou, Libercem a Čechami. Osudy města Žitavy byly po staletí úzce spojeny s Českým královstvím, a to i po roce 1635, kdy Lužice (a s ní i Žitava) připadla saským kurfiřtům. Mnoho památek uchovaných v žitavských sbírkách je toho patřičným dokladem. Výstava představuje obrazy a plastiky současné i několik set let staré, jejichž společným jmenovatelem je spojení mezi Žitavou, Libercem a Čechami. Doprovodný program k výstavě je určen pro studenty a žáky od 14 let a přibližuje svět sakrálního umění. Oblastní galerie v Liberci, www.ogl.cz, do 8. 4. 2012

  • Carský dvůr pod žezlem Romanovců Na výstavě je českým návštěvníkům vůbec poprvé představen výběr nejkvalitnějších uměleckých děl a předmětů z Kremelské pokladnice. Sbírky kremelských muzeí pocházejí převážně z historického carského pokladu a patří k nejkomplexnějším muzejním sbírkám na světě. Předměty a umělecká díla zde představená se datují především do 16. a 17. století a tvoří reprezentativní výběr exponátů se státnickou i církevní tematikou. Název výstavy odkazuje na výjimečné postavení ruských panovníků, z nichž právě slavná dynastie Romanovců, panující více než 300 let, symbolizuje vliv, bohatství či postavení vládce na Rusi a hlavy pravoslavné církve. Impulzem pro významné politické, společenské i kulturní události ruských novověkých dějin byla vlna reforem a aktivit, podporujících hospodářský rozkvět země, intenzivní kontakty s Evropou, rozvoj vědeckých i uměleckých disciplín. Přímo v Kremlu pracovala řada špičkových architektů, umělců či řemeslníků, kteří v kombinaci s ohlasy ruské tradiční kultury vytvořili specifický styl tzv. moskevské renesance. Císaská konírna Pražského hradu, www.hrad.cz, do 4. 3. 2012

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz