Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Červánky české turistiky

Aktuální číslo

Ďas doporučuje k tématu

Ďas doporučuje k tématu

Červánky české turistiky

Dr. Jiří Guth-Jarkovský, Turistika. Turistický katechismus, Baset, Praha 2003, 192 s.,

Známý propagátor turistiky, olympijské myšlenky a společenské etikety, zachycuje počátky české turistiky a zásah válečné doby do jejího rozvoje. Kniha vyniká množstvím postřehů, cenných i praktických rad, nadčasovostí některých úvah. V turistice vidí autor osovobození od stereotypu každodenního života, rozšiřování vzdělanosti, poznávání přírody, historie a života lidí i prohlubování vlastenectví. Úsměv vykouzlí některé jeho praktické rady a poučení na cesty. Kniha je doplněna historickými černobílými fotografiemi a dobovou inzercí.

Martin Pelc, Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích, Matice moravská, Brno 2009, 390 s., 290 Kč

Kniha představuje dějiny německých turistických spolků v českých zemích od jejich počátků v poslední třetině 19. století až do zániku v roce 1945. Současně podává první souhrnnou analýzu pěší turistiky jako moderního fenoménu. Turistický projekt je prezentován ve dvojím účelu – turisticko-praktickém i vlastivědně-osvětovém. Turistické spolky jsou představovány například i z hlediska genderové historie, problematiky nacionalismu či sociálního hlediska. Nechybí pochopitelně ani vztah turistiky a sportu, respektive politiky.

Kristýna Ulmanová, Cestování před sto lety aneb Všude dobře, doma nejlépe. Rozvoj českého turismu v kontextu světových výstav ve druhé polovině devatenáctého století, Dokořán, Praha 2011, 222 s., 265 Kč

Kniha za použití mnoha dobových pramenů přibližuje fenomén cestování v 19. století, zvláště pak specifické cesty na světové výstavy. V rámci dějin každodennosti se zabývá nejrůznějšími aspekty cestování, které zahrnují přípravy na cestu, dopravní prostředky, ubytování, stravování, cestovní příručky atd. Dále rozebírá, jaký vliv měla na české turisty návštěva ciziny, jak prožívali styk s cizími kulturami a jak vnímali příslušníky cizích národů.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz