Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Život ve středověkém městě

Aktuální číslo

výstavy

„Jiný svět“ Stanislava Kolíbala

Svět geometrie, plochy, linie a prostoru
Tomáš Nedvěd

V prostorách Jízdárny Pražského hradu byla 14. září zahájena reprezentativní výstava světově uznávaného umělce a jedné z nejvýraznějších osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století Stanislava Kolíbala (1925). Po patnácti letech se tak opět nabízí veřejnosti možnost shlédnout rozsáhlou část jeho tvorby. Na rozdíl od předchozí výstavy, jež zachycovala v chronologickém přehledu jeho celoživotní dílo, postihuje nynější přehlídka Jiný svět zásadní tvůrčí etapy a mezníky v umělcově práci.

Výstavu ...

‣Více

méně výstav, více umění...

  • Pražské Vinohrady a Žižkov Úvodní část výstavy Vinohrady a Žižkov – nová města za východní pražskou hradbou stručně seznamuje se středověkými a raně novověkými dějinami území, na kterém dnes leží čtvrti Žižkov a Vinohrady, hlavní část výstavy se zaměřuje na vývoj Vinohrad a Žižkova už jako samostatných obcí v 19. a v první polovině 20. století. Výstava ukazuje dějiny těchto částí Prahy prostřednictvím každodennosti jejich obyvatel. Na vzájemném porovnání vývoje si ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz