Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Život ve středověkém městě

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Editorial

redakce

Ve čtvrtek dne 12. července t. r. (...) vyšel si pan Brouček po delší době opět jednou na Hradčany. Na Vikárce bylo právě několik hostů a brzy rozproudil se obecný hovor, k němuž látku poskytovala – jako zde tak často – romantická minulost... Co následovalo, nemusíme asi připomínat. Abyste se dostali do města doby Václava IV., nemusíte se nechat nalévat žejdlíky piva Na Vikárce a pak bloudit podzemními chodbami jako pan Brouček, stačí ...

‣Více

Císař Maxmilián I. a umění Dürerovy doby

Myšlenkový svět počátku 16. století ve vídeňské Albertině
Václav Bůžek

Až do ledna 2013 mohou zájemci o umění rané renesance a dějiny habsburských císařů navštívit ve vídeňské galerii Albertina pozoruhodnou výstavu o Maxmiliánovi I. (1459–1519) a umění doby Albrechta Dürera. Ačkoliv nejde o rozsáhlý výstavní čin, stojí za povšimnutí nejen výběr vystavených uměleckých děl, ale především moderně pojatá koncepce scénáře, která usiluje o přiblížení osobnosti a myšlenkového světa habsburského císaře především v zrcadle symbolického významu dochovaných předmětů hmotné a ...

‣Více

V osidlech dvacátého století

Rozhovory Františka Janoucha s Arnoštem Kolmanem
Jan Randák

Pokud bychom měli vybrat „českého všudybyla“ 20. století, mezi horké kandidáty by patřil matematik a marxistický filozof Arnošt Kolman. Jeho životní osud je vskutku pozoruhodný. Narodil se na konci 19. století v česko-židovsko-německé rodině. Názorově přilnul nejprve k českému národnímu hnutí, potom k sionismu, nicméně nakonec trvale zakotvil u komunismu. Bojoval na ruské frontě za první světové války a později na straně bolševiků v řadách Rudé armády za občanské války ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz