Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Konec studené války

Aktuální číslo

Peter Kováč: Úsvit renesance

Peter Kováč: Úsvit renesance

Dvorské umění císaře Fridricha II., Bamberský a Magdeburský jezdec
Viktor Kubík

Historik umění Peter Kováč ve třetím svazku edice Stavitelé katedrál představil přitažlivé a zároveň komplikované téma dvorského umění Fridricha II. Příznačně jej nazval Úsvit renesance. Oproti lineár­ně uchopitelným problémům katedrální gotiky a její transformace za Ludvíka IX. v předešlých dvou svazcích, míří tento díl do hájemství, které se vzpírá prostému zařazení do kontextu dobového umění. Téma v obecném povědomí osciluje mezi podbízivou stylizací Fridricha II. a jeho kultury do kategorie něčeho „nesoučasného současníkům“ anebo naopak, na straně druhé, se nabízí zjednodušující nivelizace problému módním kriteriem – zdánlivě vše vysvětlujícím „vkusem objednavatele.“ Oba extrémy tohoto druhu překonává autor hloubkou svých odborných znalostí a věcným přístupem. Čtivou esejistickou popularizační formou postupuje od konstrukce a výzdoby brány v Capuy, přes Castel del Monte, Chebskou falc, až k Bamberskému a Magdeburskému jezdci. Tuto základní osu prohlubuje a propojuje dílčími tematickými okruhy, v nichž řeší otázky stylových i obsahových analogií a širší civilizační souvislosti sledovaného problému. Stať uzavírá naznačením zkázy štaufské dynastie. Širokým záběrem a srozumitelným způsobem zprostředkovává nejen bohatství faktografických údajů a složité odborné problémy, ale také vědomí nenahraditelnosti autopsie při zkoumání památek, které nelze reprodukovat, ani fotografovat, ani popsat slovy. Musíte kvůli nim do jižní Itálie. (s. 36). To je velmi důležitá, nyní občas opomíjená součást kunsthistorického studia.

...

Ars Auro Prior, Praha 2010, 464 s., 458 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz