Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Konec studené války

Aktuální číslo

Miloš Pick: Naděje se vzdát neumím

Miloš Pick: Naděje se vzdát neumím

Doubravka Olšáková

Miloš Pick je jedním z významných československých ekonomů, kteří se aktivně podíleli na ekonomických diskusích v československém prostředí druhé poloviny 20.století a v mnoha případech také na jejich aplikaci v praxi. Působil v Ústavu pro hospodářský a sociální výzkum, ve Státním plánovacím ústavu, v Ekonomickém ústavu ČSAV, v Prognostickém ústavu tamtéž a posléze i ve Vídeňském ústavu pro mezinárodní ekonomické komparace. V brněnském nakladatelství Doplněk vydal své autobiografické vzpomínky, které sahají od dvacátých let 20. století až po součastnost. První část vzpomínek tvoří rozhovor, který byl roku 1993 natočen pro Židovské muzeum v Praze. V něm Miloš Pick popisuje život za protektorátu, pronásledování Židů, ale i svou odbojovou činnost a následnou internaci v Terezíně, v Osvětimi a v Buchenwaldu. Kromě důležitého popisu rychle se měnícího postavení Židů za protektorátu a osobních prožitků je výrazným rysem této první části jeho vzpomínek i objevování a formování jeho socialistického světonázoru v kontextu dané doby.

...

Doplněk, Brno 2010, 128 s., 139 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz