Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Století detektivky

Aktuální číslo

Méně výstav, více umění...

Méně výstav, více umění...

  • Bohuslav Reynek Výstava celoživotního díla Bohuslava Reynka (1892–1971), grafika, malíře, básníka a překladatele představuje chronologicky jeho dílo od raného expresivního projevu přes první kresby a grafiky k typickému reynkovskému grafickému projevu cyklů Job, Don Quijote, Pastorale a dalších až ke krajinným motivům z okolí domova a opakujícímu se tématu Ukřižování a Piety na sklonku Reynkova života. Poprvé jsou k vidění některé neznámé Reynkovy kresby a grafiky, stejně jako desky a listy tvořené technikou cliché-verre. Výstava představuje v celistvosti Reynkovo dílo s otiskem rodného Petrkova a zázrak jménem tvoření, vznikající mimo proudy a uznávané směry, zcela osobitě, v ústraní a v silném duchovním prostředí. Galerie hlavního města Prahy – Dům U Kamenného zvonu, www.ghmp.cz, do 29. 1. 2012

  • V plném spektru Záměrem výstavy V plném spek­tru. Fotografie 1900–1950 ze sbírky Moravské galerie v Brn je představit hlavní okruhy fotografie z uvedeného období. Na tři sta vystavených prací znázorní vazby ve vzájemné komunikaci fotografů z povolání, amatérů, členů uměleckých skupin, fotografů pracujících pro tisk, módu a reklamu i dokumentaristů spolupracujících s institucemi historické paměti a lidových tradic. Vedle avantgardní fotografie, jejíž soubor je v Moravské galerii v Brně mimořádně významný, je vystavena i tradičnější tvorba určená pro fotografické salony. Centrální pozornost výstavy je věnována způsobům vidění světa ve fotografických oborech, hnutích a stylech a jejich společenskému vlivu. Jednotícím a hlavním motivem jsou způsoby, jakými fotografie objevovala a „definovala“ svět. Výstava v této koncepci umožňuje nový vhled do kultury první půle meziválečného období. Vybrané fotografie nereprezentují jen jednotlivé tvůrce, nýbrž především „modely“ použití média fotografie. Moravská galerie v Brně – Pražákův palác, www.moravska-galerie.cz, do 5. 2. 2012

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz