Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Éra odhalování

Aktuální číslo

výstavy

Naumburský mistr

Výstava skvostů katedrální gotiky 13. století
Marek Zágora

Německý Naumburg se stal na několik měsíců dějištěm jednoho z největších mezinárodních výstavních projektů, který je zaměřen na katedrální gotiku období 13. století ve spojení s působením a dílem proslulého Naumburského mistra a jeho dílny. Zemská výstava spolkové země Sasko-Anhaltsko představuje zájemcům opravdové skvosty vrcholné gotiky, jež vznikly a dochovaly se zejména na území dnešní Francie a Německa.

...

Der Naumburger Meister. Bildhauer und Architekt im Europa der Kathedralen, Landesausstellung Sachsen-Anhalt ...

‣Více

Méně výstav, méně umění

  • Moravská Hellas 1904 Erwin Raupp (18631931) byl renomovaným portrétistou a krajináem a jedním z prvních profesionál, kteí se ped rokem 1900 pidali k novému hnutí umlecké fotografie. Na jihovýchodní Morav v roce 1904 vyzkoušel umlecké možnosti momentní fotografie, umožnné novými penosnými kamerami. Bhem nkolika týdn fotografoval všední i svátení život: dobytí trhy v Uherském Hradišti a Uherském Brod, pout na Velehrad aj. Jeho svdectví je i ve svtových souvislostech ojedinlé ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz