Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Éra odhalování

Aktuální číslo

Spor o prospěšnost jedné památky

Spor o prospěšnost jedné památky

Kapucínský klášter muzeem barokních soch
Miloš Solař

Kapucínský klášter v Chrudimi založil Jiří Vykročil z Bilenberka v roce 1656. O devět let později byl vysvěcen klášterní kostel sv. Josefa postavený v typických formách kapucínské řádové architektury. Po druhé světové válce kapucíni konvent pro úbytek členů zrušili. To v důsledku vedlo k uzavření kostela. V prvním díle publikace Umělecké památky Čech vydaným v roce 1977 je ještě popsáno vnitřní vybavení kostela. Nástěnné malby v Loretánské kapli, Boží hrob a rozměrný hlavní oltář s obrazem Útěku do Egypta z doby po roce 1700 mají po dvou hvězdičkách. Přes nepochybnou kvalitu bylo vnitřní vybavení odstraněno. Stavba se využívala jako skladiště a v podstatě se nevědělo, co s ní. Zvažovala se přestavba na tělocvičnu.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz