Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Éra odhalování

Aktuální číslo

kniha, o které se hovoří

Michal Pullmann: Konec experimentu

Přestavba a pád komunismu v Československu
Milan Drápala

Z veřejných debat a společenskovědního provozu v západních zemích plyne zkušenost, že zhruba s dvacetiletým odstupem od určitého význačného dějinného mezníku přichází ke slovu historický revizionismus v pohledu na předešlou epochu. Po době odpovídající nástupu nové generace se objevují autoři a práce v podstatných ohledech konceptuálně, metodologicky i tematicky přehodnocující dosavadní přístupy a poznatky, přičemž jejich vymezování a distance vůči „překonávaným“ modelům nezřídka nese ideologickou pečeť. V české historiografii a ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz