Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Karel Hynek Mácha

Aktuální číslo

portréty

Záhadný pan Bramberger

Příběh Škrétova obrazu
Lenka Stolárová – Marcela Vondráčková

Soubor podobizen vzešlých v průběhu čtyř desetiletí z ruky Karla Škréty, nejvýznamnějšího českého malíře 17. století, dodnes poutá umělcovou schopností výstižné psychologické charakteristiky i šířkou škály portrétovaných osobností. Škréta zachytil řadu mocných tohoto světa, kteří utvářeli osudy Českého království i habsburské monarchie ve zlomové epoše po ukončení třicetileté války. Zpodobňoval také své kolegy malíře a často mu seděli modelem i pražští patricijové, hrdí na své společenské postavení symbolizované většinou erbem ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz