Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Karel Hynek Mácha

Aktuální číslo

Méně výstav, více umění

Méně výstav, více umění

Spící krása ve Vídni

Výstava pod pekladatelsky dvojznaným názvem Schlafende Schönheit pivezla do Rakouska zde dosud nepíliš známý obrazový svt z poátk moderny, díky nmuž mže návštvník nahlédnout do Anglie poloviny 19. století. Roku 1848 bylo totiž v Londýn založeno umlecké spoleenství, tzv. Bratrstvo Prerafaelit, jež stanulo v jakési opozici proti oficiálnímu viktoriánskému umní, ale i jeho životnímu stylu a které již svým názvem odkrývalo píklon ke stylu i myšlenkám Rafaela Santiho. Prerafaelité erpali inspiraci z anglické literatury a djin své zem, ale také z témat náboženských i z každodenního života. Vtšina exponát pochází z Museo de Arte Ponce v Portoriku, jež se práv pestavuje. A vídeský Belvedér je po Londýnu, Madridu, Den Haagu a Stuttgartu poslední zastávkou, kde mžete unikátní sbírku ped jejím návratem do Portorika shlédnout. Unteres Belvedere – Víde, www.belvedere.at, do 3. 10. 2010

Obrázky z Berlína

Nejrůznější scénky i lidské typy z Berlína ve dvacátých letech 20. století zachytil na svých obrázcích a skicách Karl Arnold. A to mnohdy v humoristickém až karikujícím duchu – i proto možná nese právě probíhající výstava představující jeho pohledem Berlín ve dvacátých letech 20. století poněkud relativizující název ­Hoppla, wir leben! Německý karikaturista Karl Arnold (1883–1953) nastartoval svou kreslřískou kariéru v prvních letech 20. století, kdy začal přispívat do časopisu Simplicissimus. Jeho kresby si získaly postupem času mnoho příznivců především proto, že kritizoval nejprve Versailleskou mírovou smlouvu a následně sociální i politické nedostatky Výmarské republiky. Po převzetí moci nacisty Německo opustil a odjel do Ameriky. Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur – Berlinische Galerie, www.berlinische­galerie.de, do 27. 9. 2010

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz