Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Nezávislost Latinské Ameriky

Aktuální číslo

Sedm biskupů Metodějových

Sedm biskupů Metodějových

Jak viděla Hnězdno roku 1000 středověká tradice
David Kalhous

Události v Hnězdně roku 1000 bezesporu patří k tradičním tématům středoevropské medievistiky a většina těch, kdo se zajímají o starší dějiny, na ně již narazila. Důvodem je vedle existence relativně rozsáhlého souboru pramenů jistě také rozporuplnost jejich svědectví.

Medievisté se tyto prameny již tradičně pokoušeli buď uvést ve vzájemný soulad, nebo alespoň usilovali o to získat přesvědčivé důvody pro odmítnutí některých z nich. Činili tak ve snaze sestavit jednotný obraz minulosti. Tomuto cíli se pochopitelně podřizovala i kritika pramene.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz