Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Nezávislost Latinské Ameriky

Aktuální číslo

Galerie už nejsou místem pro badatele

Galerie už nejsou místem pro badatele

Rozhovor s Marií Rakušanovou o kulturní politice, výuce dějin umění, konvenční malbě a Josefu Váchalovi
Helena Michalíková

Přednášíte dějiny moderního umění na Ústavu dějin křesťanského umění při Katolické teologické fakultě UK. Můžete říci něco k tradici oboru na této fakultě? Ústav, jak jej známe v dnešní podobě, funguje od roku 2003. Jeho zakladatelé navázali na tradici založenou profesorem Josefem Cibulkou, který na půdě Katolické teologické fakulty dokázal již od třicátých let 20. století vyznačovat důležité styčné body mezi dějinami umění, křesťanskou archeologií a teologií. Kontinuita byla sice přerušena komunistickou totalitou, dnešní fungování Ústavu v rámci fakulty však potvrzuje Cibulkovo pojetí dějin umění nejen jako jednoho z prostředků, či doplňků pastorace, ale také jako suverénního vědeckého oboru, odhalujícího v dějinách a kultuře spirituální rozměr.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz