Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Nezávislost Latinské Ameriky

Aktuální číslo

Od husitského ikonoklasmu k Bílé hoře

Od husitského ikonoklasmu k Bílé hoře

Výstava o umění české reformace
Blanka ZILYNSKÁ

V adventním čase byla na Pražském hradě v Císařské konírně zahájena inspirativní výstava Umění české reformace (1380—1620), věnovaná výtvarným projevům českého utrakvismu ve dvou stoletích "husitské epochy". Prezentované artefakty ukazují rozmanitost cest české reformace, tedy nekatolických proudů v českých zemích: od následků husitského ikonoklasmu nás vedou přes ikonografii Jana Husa k využití výtvarného umění oficiálním utrakvismem, jeho proměnám pod vlivem luteranismu i kalvinismu (nepřátelského umění), k jednotě bratrské a nakonec až k nástupu nového uměleckého vidění v katolické proti reformaci. Expozice shromáždila velké množství špičkových děl včetně vyhlášených skvostů (Jenský kodex, Sv. Jan Evangelista od mistra Týnské kalvárie, Klaudiánova mapa Čech), zároveň ale představuje i několik nově objevených zajímavostí a dále dílka podřadnějších autorů, která skvěle dokreslují běžnou úroveň vybavení průměrných utrakvistických kostelů.

...

Umění české reformace (1380—1620), Císařská konírna Pražského hradu, 16. 12. 2009—4. 4. 2010

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz