Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Nezávislost Latinské Ameriky

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Štěpán VÁCHA — Irena VESELÁ — Vít VLNAS — Petra VOKÁČOVÁ: Karel VI. a Alžběta Kristýna

Česká korunovace 1723
Jiří Hrbek

Na počátku stál grant Akademie věd udělený čtveřici autorů z různých oborů. Těmi byli historik umění Štěpán Vácha, muzikoložka Irena Veselá a historička Petra Vokáčová. Nad autorským kolektivem převzal patronát ředitel Sbírky starého umění Národní galerie Vít Vlnas, jenž kromě odborného vedení a nemalého podílu na textu zajistil i účast Národní galerie na vydání výstupu tohoto akademického grantu, a to ve spolupráci s nakladatelstvím Paseka. Na konci několikaletého snažení se ...

‣Více

Libuše HECZKOVÁ: Píšící Minervy

Vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky
Michal TOPOR

Úvodním svazkem nové fakultní ediční řady, řízené Michaelem Špiritem (Mnemosyne), se stala práce, zjevně představující prozatímní dovršení autorčina několikaletého zájmu o úděl ženskosti či žen v dějinách. Lze připomenout dizertaci Zkušenost tří samot: K některým otázkám recepce díla Friedricha Nietzsche v české kultuře konce 19. a počátku 20. století. T. G. Masaryk, F. X. Šalda, Růžena Svobodová, již Libuše Heczková obhájila v roce 2000 (vedl ji Jiří Brabec), potažmo autorčin ...

‣Více

Roman DOUŠEK : Sebranice a jejich rychtář Ondřej Kanýz (1694—1761)

Vesnická komunita a její kultura v první polovině 18. století
Jan KILIÁN

V loňském roce nabídl Ústav evropské etnologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity lákavý titul, který již ve svém názvu napovídá, že nebude řešit pouze etnologické problémy. Upravená dizertační práce, která podle svého autora osciluje mezi studií o dějinách komunit a biografií jedince, je velmi interdisciplinární. Ne každý však asi bude při pročítání sepsaného archivního materiálu souhlasit s názorem, že pramenná základna pro analýzu je minimální — ve srovnání se srovnatelnými lokalitami ...

‣Více

Veronika BROUČKOVÁ: Srdce a smrt

Antologie brněnské Literární skupiny
Tomáš VEBER

Na zadní straně desek dalšího ze svazků edice Skrytá moderna, již nakladatelství Akropolis vydává ve spolupráci s Centrem výzkumu české umělecké avantgardy, se o české literární avantgardě dozvíme, že je skrze tvorbu několika „dominujících osobností“ již dlouho „součástí standardní školní výchovy“, což z ní činí „zaprášené panoptikum čpící naftalínem“. Pokud zavzpomínám na svá školní léta, musím souhlasit. Z té skříně s kostrami na nás, gymnazisty, poněkud plaše vypadl Jiří Wolker ...

‣Více

František ŠMAHEL: Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty

Tomáš BOROVSKÝ

Nová kniha Františka Šmahela má mírně nezvyklou koncepci. Autor ji rozčlenil do čtyř celků. Do prvního a zároveň nejobsáhlejšího z nich, který nese název „Zaváté stopy? Souznění a jiskření“, sestavil patnáct recenzentských dvojportrétů badatelských souputníků prostřednictvím vzájemných recenzí — nejedná se totiž jen o Šmahelovy recenze prací jeho kolegů, nýbrž i o výbor z jejich recenzí Šmahelových knih a studií. Jde o výběr velmi pestrý, ať již generačně, teritoriálně, ale též ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz