Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Nezávislost Latinské Ameriky

Aktuální číslo

Ďas doporučuje k tématu

Ďas doporučuje k tématu

  • Jiří Chalupa, Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile, NLN, Praha 2002, 576 s., 395Kč Historie jihoamerických států od našeho předního odborníka zachycuje jejich bohatou minulost, přes španělskou conquistu až po dramatické zvraty v průběhu 20. století. Kniha je klasickým produktem historiografického proudu, který se vytrvale drží „jistot“ hospodářsko-politického vývoje ... A jestliže se autor v tomto směru upřímně snažil o maximální objektivitu a vyčerpávající souhrn všech důležitých skutečností, jestliže jeho práce bezesporu přináší užitečnou sumu základních informací o zemích v českém prostředí dosud málo známých, je zároveň škoda, že nedokázal překročit stín svého odborného zájmu (z recenze Markéty Křížové).

  • Jan Klíma, Zrození Latinské Ameriky. Simón Bolívar a jeho doba, Libri, Praha 2007, 278 s., 350Kč Bolívarův politický životopis ztělesňuje naplnění revolučních idejí a emancipačního úsilí národů španělské Ameriky. Je součástí popisovaných dějů, které politik a válečník výrazně ovlivnil. Bolívar stál v čele osvobozenecké vlastenecké armády, budoval základy republikánských institucí na osvobozeném území a vyvíjel nemalé diplomatické úsilí, jehož cílem bylo mezinárodní zakotvení mladých republik a jejich nezávislá existence. Byl přesvědčený republikán a usiloval o vytvoření federace latinoamerických států. Autor se jeho životem zabývá právě v kontextu válek za nezávislost.

  • Anna Housková (ed.), Druhý břeh Západu. Iberoamerika jako soužití kultur, přeložila Alexandra Berendová a kolektiv, Mladá fronta, Praha 2004, 372 s., 179Kč Výbor z latinskoamerických esejů, který sestavila, úvodem, medailony autorů a bibliografií opatřila hispanistka Anna Housková, je cenným pokusem představit českému čtenáři Latinskou Ameriku v úvahách významných historických osobností jihoamerického boje za nezávislost, politiků a myslitelů, zakladatelů národních kultur a hledačů vlastní identity. Známější mu budou jména autorů 20. století, kteří se proslavili v jiných žánrech než v eseji: J. L. Borges, L. Lima, E. Sabato, G. G. Márquez, J. Cortázar, V. Llosa aj.

Kontakt

Dějiny a současnost

Dykova 15
101 00 Praha 10

Kontakty

E-mail
das@nln.cz
Telefon
224 220 191

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz