Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Londýnské 20. století

Aktuální číslo

O nesnášenlivosti Čechů a státu, který selhal

O nesnášenlivosti Čechů a státu, který selhal

Nad knihou Mary Heimannové
Milan Ducháček

Kniha americké historičky působící na skotské University of Strathclyde v českém prostředí vyvolala odmítavé reakce. Namnoze od lidí, kteří ji nečetli a soudili na základě recenze autorčina kolegy Jana Čulíka. Mary Heimannová své závěry vystavěla na zkušenosti dcery amerických diplomatů, díky níž poznala, jak se střelka nacionálních tenzí protočí při každém překročení hranic. O rozpačitém přijetí její práce v anglofonním světě, kterému je primárně určena, však svědčí i recenze v časopise The Economist. Kniha se zrodila ze seminářů, v nichž se Heimannová pokoušela vést studenty k jinému než britsky velmocenskému pohledu na dějiny tím, že je při analýze pramenů vsadila do zkušenosti obyvatel „spíše okrajového středoevropského státu, jenž měl pouze malý vliv na mezinárodní vztahy“. Výsledek experimentu ji natolik zaujal, že se naučila česky a začala zkoumat československé dějiny. Kromě dostupné anglofonní a překladové literatury se obeznámila s českou i slovenskou odbornou spisbou a podnikla archivní výzkum v ČR. Zaujal ji rozpor mezi v anglosaském světě tradovaným příběhem demokracie, jež se stala obětí dvou totalit, a osudy Slováků, českých Němců a dalších minorit, mezi něž Heimannová hned po roce 1918 počítá Židy. Na základě tohoto "objevu" se vrhla do revize československých dějin a vytváření obrazu, který by v adekvátních proporcích mapoval osudy nečeských obyvatel ČSR. Těžko Heimannové vyčítat její zápal při kácení model. Pokud však knihu prezentuje jako syntézu dějin Československa, pak jde o dílo jednostranné, a tudíž špatné. Jestliže ji ale čteme jako obraz střetu nacionalismů uvnitř ČSR, z nějž vzešly transfery a nakonec i rozpad federace, jde o text hodný pozornosti. Úderný název bohužel vybízí k první čtenářské strategii.

...

Mary Heimann, Czechoslovakia. The State That Failed. Yale University Press, New Haven — London 2009, 406 s.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz