Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Za naši i vaši svobodu

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Muriel Blave – Berthold Molden: Hranice probíhají vodním tokem

Odrazy historie ve vnímání obyvatelstva Gmündu a Českých Velenic
Doubravka Olšáková

Proměny kolektivní paměti a recepce společensko-politické konstelace v dějinách patří k jednomu z nejobtížněji sledovaných historických fenoménů vůbec. Muriel Blaiveová a Berthold Molden zkoumali proměny kolektivní paměti 20. století v případě pohraničních měst České Velenice – Gmünd. Muriel Blaiveová se věnovala vnímání Gmündu v Českých Velenicích, Berthold Molden vnímání Českých Velenic v Gmündu. Přístup obou autorů se i přes společné téma liší: zatímco Muriel Blaiveová má v tomto kontextu blíže k ...

‣Více

Jiří Hnilica: Francouzský institut v Praze 1920–1951

Mezi vzděláním a propagandou
Antoine Marès

Oblast historie Francouzského institutu v Praze není již zcela neprobádaná. Péčí institutu (obnoveného po r. 1989) byl v roce 1993 publikován její první náčrt obsahující značné množství svědectví. Pozornost na ni soustředily i některé univerzitní práce (zvláště disertace Annie Guénardové). V knize mladého talentovaného historika Jiřího Hnilici dostáváme do rukou téměř definitivní historii této instituce, jež nehrála pouze klíčovou roli v česko-francouzských vztazích, ale která byla v meziválečném období považována ...

‣Více

Jakub Deml: Carissime, kde se touláte?

Dopisy Jakuba Demla příteli Josefu Ševčíkovi do Babic
Jana Davidová-Glogarová

Vydávání souborů korespondence českých spisovatelů patří k obvyklým, avšak nesporně významným úkolům současné literární historie. Dopisy, zpřístupňované Památníkem národního písemnictví a soukromými archivy, tvoří důležitou součást poznání kontextů tvorby i osobního, pracovního a myšlenkového světa jednotlivých autorů. Nejinak je tomu v případě edice korespondence katolicky orientovaného spisovatele Jakuba Demla faráři Josefu Ševčíkovi. Deml se s Šev­číkem poprvé setkal roku 1904, kdy na jeho faře v Babicích krátce působil jako ...

‣Více

Ondřej Beránek: Ignác Goldziher – vězeň z Budapešti

Život a dílo zakladatele islamologie
Luboš Kropáček

O islám se dnes u nás stejně jako jinde v Evropě veřejnost značně zajímá. K poměrně širokému výběru publikací přinášejících o této nábožensky formované kultuře fundované poučení přidává recenzovaná kniha výklad o stránce, které posavadní nabídka pro českého čtenáře zůstávala dosti dlužna: o nástupu vědeckého historického studia islámské věrouky a práva, jaký představuje dílo Ignáce Goldzihera (1850–1921).

...

CDK, Brno 2010, 224 s., 249 Kč

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz