Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Za naši i vaši svobodu

Aktuální číslo

Co zůstane po živelné pohromě

Co zůstane po živelné pohromě

Chvála soupisu památek Liberecka
Miloš Solař

V srpnu se Libereckem přehnaly ničivé povodně. Materiální škody jsou vyčísleny na osm miliard korun, lidské trápení se penězi vyčíslit nedá. Poničeno je i mnoho historických staveb, některé zanikly úplně. V lepším případě po nich zůstala dokumentace uchovávající pro budoucnost alespoň informaci. Po živelných katastrofách si tak důležitost včasné dokumentace památek uvědomíme naléhavěji než jindy. Liberecké pracoviště Národního památkového ústavu vydalo letos první díl Soupisu nemovitých kulturních památek v okrese Liberec. Jak z názvu vyplývá, jde o seznam pouze těch památek, které byly památkami uznány z moci úřední. Každá má v seznamu fotografii zevnějšku a krátký popis s uvedením rejstříkového čísla. Pozornost je věnována i sídlům. V soupisu jsou prezentována krátkým historickým úvodem a otiskem stabilního katastru z roku 1843. Pochvalme autory za to, že u obcí uvádějí i německé názvy. Ocenění zasluhuje také zařazení ilustračních fotografií zachycujících krajinný ráz. Obce jsou v soupisu řazeny abecedně. První díl končí Letařovicemi. Na samotné město Liberec si tedy budeme muset počkat. Soupis připravil kolektiv autorů Národního památkového ústavu a jeho editorkou byla Petra Šternová. Pokud je někomu líto, že jeho region takový soupis nemá, může se podívat na internetovou adresu http://monumnet.npu.cz/monumnet.php. Seznam je tam úplný, ovšem bez obrázků a komentářů.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz