Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Za naši i vaši svobodu

Aktuální číslo

aktuality, glosy, zprávy

Na vlně Solidarity

Srpnový happening na řece Vltavě
Eduard Burget

V předvečer 30. výročí podepsání prvních dohod mezi komunistickou vládou a stávkujícími dělníky z polských loděnic, se 29. srpna 2010 uskutečnil happening připomínající Pražanům a návštěvníkům Prahy polskou (ale i československou) cestu ke svobodě. Celá akce, připravená Polským institutem v Praze, se pokusila navázat na recesistickou činnost členů Společnosti za veselejší současnost, kteří si v roce 1989 vypůjčili všechny lodičky z veřejné půjčovny a na řece vytvořili nápis Pořád jste ...

‣Více

Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava

Letos již počtrnácté se uskuteční ve dnech 26.–31. října 2010 Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava. Během své dosavadní existence si festival vydobyl přední místo mezi ostatními festivaly stejného zaměření v Evropě a rok od roku se mu daří přitáhnout stále rostoucí počet náv­štěvníků. Páteř programu tvoří čtyři soutěžní sekce, které zpřehledňují aktuální dění v dokumentárním filmu i jeho formálních a stylových okrajích. Několik zahraničních i domácích snímků bude ...

‣Více

Krátce

  • Objevy a vynálezy přicházejí leckdy na svět klikatými cestičkami. Prozaickému souběhu událostí vděčíme za papírové ručníky a utěrky, které dnes nechybí snad v žádné domácnosti. Američan Arthur Scott, ředitel papírenské společnosti ve Filadelfii, si roku 1907 lámal hlavu, co udělat se zásilkou papíru příliš tlustého a nevhodně rolovaného, který nebylo možné použít pro výrobu toaletního papíru. Pak se dozvěděl o učitelce na místní škole, která se snažila omezit nákazu dětí ...

‣Více

Čítárna novin a časopisů

  • První letošní dvojčíslo časopisu Soudobé dějiny 1–2/2010 má v podtitulu tři krátká slova Odboj, kolaborace, přizpůsobení, které odkazují ke stejnojmennému úvodnímu textu Stanislava Kokošky, který zevrubně hodnotí dosavadní historický výzkum protektorátních let v našich zemích. Kokoškův příspěvek je minimálně cenný v tom, že se pokouší definovat a přesněji vymezit běžně užívané termíny, jakými jsou „kolaborace“, „aktivismus“, „odboj“ atd. Pavel Večeřa pak ve svém textu popisuje osud kolaborantského novináře ...

‣Více

Za časů dederonu a Ženy za pultem

Sborník o normalizační populární kultuře
Jan Děkanovský

Předpoklad, že literární vědci budou obracet svou pozornost pouze k literárním výšinám, bere i v českém prostředí pomalu zasvé. Důkazem je sborník prací studentů i pedagogů semináře, který pod názvem Poetika normalizační kultury vedli na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK Petr A. Bílek, Blanka Činátlová a Kamil Činátl. Sám Bílek již před časem v rozhovoru pro časopis Host řekl: Jediné zdůvodnění bytí literární vědy v akademickém světě ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz