Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ženy spisovatelky

Aktuální číslo

zapadlí vlastenci, inspiromat

O Zeyerův hrnek

Regionální literární festival ve Vodňanech
Iveta COUFALOVÁ

Letos na počátku léta dostály jihočeské Vodňany svému jménu — prohnala se tu velká voda. Ta ale byla stejně nelítostná i v nedalekém Bavorově, a z toho jasně plyne, že i tato dvě malá městečka jsou si v jistých věcech navzdory lidové slovesnosti rovna... Ve skutečnosti mají však Vodňany jistou výhodu — již třináct let se tu pravidelně na jaře koná festival Zeyerovy Vodňany, ačkoliv i s ním Bavorov tak trochu souvisí ...

‣Více

slova na mučidlech

  • klerik

Obecně se kněžský nebo též duchovní stav nazývá klérus, klér, je to sbor kněží, kněžstvo. Ještě v první polovině 19. století, v období, kdy vznikal Jungmannův slovník, se od latinské předlohy ve tvaru clērus (případně clēricālis, clēricātus, clēricus) vykládaly z němčiny čerstvě vzniklé odvozeniny: klerictvo "mladokněžstvo", klerický "mladokněžský" a klerik "mladý kněz". Později se klerik ustaluje jako "kandidát kněžství mající alespoň nejnižší svěcení", nebo šířeji jako "příslušník kléru" v ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz