Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Ženy spisovatelky

Aktuální číslo

ďas doporučuje k tématu Ženy spisovatelky

ďas doporučuje k tématu Ženy spisovatelky

  • Stefan Bollmann, Ženy, které čtou, jsou nebezpečné. Čtoucí ženy v malířství a fotografii, přeložila Ivana Führmann Vízdalová, Knižní klub, Praha 2008, 160 s., 349 Kč

Historie čtoucích žen se zrcadlí v malířství a fotografii. Motiv čtenářky okouzloval umělce všech období. Trvalo ovšem několik století, než bylo ženám dovoleno, aby četly, co chtějí. V okamžiku, kdy začaly čtení chápat jako možnost vyměnit těsný svět domova za nekonečný svět myšlenek, fantazie a vědomostí, staly se nebezpečnými. Tuto napínavou kapitolu dějin čtenářek sleduje autor s citem a pohledem pro detail v období od středověku do současnosti; těžiště předváděných motivů spočívá v 19. a 20. století.

  • Josef Špičák, Karolina Světlá, Melantrich, Praha 1980, 412 s., 68 s. obrazových příloh, 36 Kčs

„Jednotlivé kapitoly knihy podávají — v sledu od zrození Karoliny Světlé a od jejího vstupu do české literatury uprostřed minulého století až k její krystalizaci v básnířku etických problémů moderního člověka své doby — plastický obraz o době i mnohostranném úsilí a díle Světlé, v jejímž životě je obsažen i kus kulturní a politické historie našeho národa. S doplňujícím výběrem ze spisovatelčiných pamětí, literárních vyznání i korespondence a s dokumentárním obrazovým doprovodem tvoří tato kniha o Světlé celek přispívající k hlubší a plnější představě o této české spisovatelce.“ (z úvodu ke knize)

  • Kateřina Čadková — Milena Lenderová — Jana Stráníková (eds.), Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do 20. století v zajetí historiografie, Univerzita Pardubice, Pardubice 2006, 604 s., 347 Kč

Sborník tvoří texty vztahující se k různým aspektům života žen v Evropě od středověku do 20. století. Vzhledem k tomu, že jde o konferenční příspěvky, netvoří sborník tematicky sevřený celek, a to ani v rámci jednotlivých částí, na které editorky práci rozdělily: Gender — koncepty a historiografie, Žena — status — profese, Prameny a jejich řeč. Texty se liší výběrem námětu, jeho důležitostí pro historii žen, zpracováním i pečlivostí odkazů na odbornou literaturu a prameny.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz