Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: S ruským medvědem v zádech

Aktuální číslo

Muzeum z časů krize

Muzeum z časů krize

Kapitola z dějin Hrdličkova muzea člověka
Hana Havlůjová

Před dvěma lety oslavilo Hrdličkovo muzeum člověka sedmdesát let od svého zpřístupnění veřejnosti.

Muzeum, jehož všelidské poslání bylo proklamováno již v době vzniku, vyrostlo z vlastenecky orientovaného úsilí svých zakladatelů. Z velkých plánů však zbylo jen provizorní řešení, neboť projekt Muzea člověka byl rea­lizován v době hospodářsky a politicky málo příznivé. Přesto se jednalo o projekt životaschopný. Díky nedávné rekonstrukci a vyjasnění právních poměrů zahájilo muzeum novou kapitolu své existence. Zda obstojí ve světě, jenž pod tlakem globálních problémů kriticky přehodnocuje výsledky moderní západní vědy, nelze předem odhadnout. Pro úvahy o budoucím směřování muzea však může být přínosné připomenout osobnosti tří mužů, kteří se o vznik muzea zasloužili, jejich zkušenosti, z nichž vyrůstaly původní plány, i překážky, s nimiž se při realizaci setkali.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz