Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kultura výročí

Aktuální číslo

zapadlí vlastenci, inspiromat

Koza, politici a fantom Morriswillu

Ochotníci na Řevnicku
Iveta COUFALOVÁ

Život vlastenecko-buditelský byl ponejvíce spojen s ochotnickým divadlem či s nejrůznějšími dramaticko-hudebními uskupeními, zkrátka s činností, která se v posledních desetiletích 20. století stala v našich zeměpisných šířkách a délkách spíše vzácným jevem něž něčím, co je běžnou součástí života. A proto téměř jako zjevení může působit na neznalého místních poměrů návštěva letních poberounských obcí, především Dobřichovic a Řevnic. Již od vlakových nádraží lákají nesčetné plakátky na autentickou místní divadelní ...

‣Více

slova na mučidlech

  • markýz

Náš nejvěhlasnější nositel tohoto titulu, do šírošíru nechvalně známý markýz Géro měl za předobraz slávožroutského markraběte († 965) dosazeného v půli 10. století císařem Ottou I. Za bezručovským jinotajem se ve stejnojmenné „slezské písni“ průhledně skrýval arcivévoda Fridrich Habsburský (1856—1936), na Těšínsku do jisté míry neoblíbený, jenž tak byl obrazně suspendován mezi vévodu a hraběte. Původ slova je docela jasný, dostalo se k nám nejspíše v 19. století přes ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz