Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kultura výročí

Aktuální číslo

Sylva SKLENÁŘOVÁ: Ludvík Bonaparte a Holandské království (1806-1810)

Sylva SKLENÁŘOVÁ: Ludvík Bonaparte a Holandské království (1806-1810)

Jan KLÍMA

Sylva Sklenářová vstoupila do povědomí historické obce svým Nizozemskem (Libri 2006), velmi dobře zpracovanými souhrnnými dějinami významné evropské země. Mladá historička se zájmem o teritorium nepatrně pokryté soudobými českými odborníky na světové a obecné dějiny umožňuje nyní zájemcům hlubší poznání nizozemského vývoje publikací věnovanou jednomu z méně atraktivních členů Napoleonovy rodiny. Po vylíčení historické situace na přelomu 18. a 19. století se věnuje biografii Ludvíka Napoleona (17781846). Ústředním tématem knihy je působení Napoleonova bratra v roli hlavy Holandského království vytvořeného Napoleonem na místě předchozí Batavské republiky. Autorka zkoumá správní, ekonomické a mezinárodněpolitické aspekty včetně koloniálních Ludvíkova poměrně krátkého, ale významného působení v čele Holandského království až do panovníkovy abdikace a zrušení samostatnosti této země připojením k Francii. Zdůrazňuje jak vládcovu všestrannou toleranci například v náboženské sféře, tak stále vřelejší vztah krále ke svěřené zemi a jeho volbu mezi věrností Holanďanům a loajalitou vůči všemocnému císaři. Stručně líčí pozdější osudy Napoleonova mladšího bratra včetně jeho neúspěšných pokusů vrátit se na holandský trůn. Závěrečné kapitoly o Ludvíkově osobnosti, shrnutí jeho vztahu k Napoleonovi a volně připojená kapitolka věnovaná Slavkovské pyramidě poblíž Utrechtu doplňují obraz napoleonské politiky a napoleonského dědictví v severním Nizozemí.

...

Gaudeamus, Hradec Králové 2008, 107 s., 119 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz