Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Kultura výročí

Aktuální číslo

méně výstav, více umění...

méně výstav, více umění...

  • Paměť české fotografie

Koncepce Fotogenie identity se od klasických výstav shrnujících co nejširší spektrum toho, co se ve fotografii dělo ve vymezeném čase na určitém území, značně liší. Východiskem byla snaha předvést charakteristické jevy tak, jak se ve 20. století promítly do záběrů jednání obyvatel českých zemí. Nešlo o prvoplánové "ikony", ale o zviditelnění neviditelné historie, o způsoby, jimiž se zachycování paměti otiskovalo do citlivé vrstvy fotografického filmu. Výstava nabízí práce jedenatřiceti autorů (např. P. Baňka, F. Drtikol, D. Hochová, J. Lukas, I. Lutterer, P. Štecha aj.). Uspořádání preferuje členění tematické před chronologickým v šesti skupinách: Podoby sebevědomí — tedy osobností (i zdánlivě bezejmenných lidí z projektu Český člověk) reprezentujících ideální, skutečnou, či dokonce skrytou podobu obyvatel českých zemí; Zlom epochy — fotografické cykly spjaté s druhou světovou válkou; Reminiscence — kapitola vycházející z předešlé a dotýkající se staletého soužití židovského národa s českým; Terény domova — část dokládající, že národní identitu stále svazujeme s místem, kde žijeme; Obrazy existence — nejobsáhlejší oddíl pohlížející na každodenní život s radostmi i strastmi druhé poloviny minulého století; Monoskopy — epilog znázorňující současný svět symbolicky. Národní muzeum fotografie, Jindřichův Hradec, do 5. 10. 2008, www.nmf.cz.

  • Karel Maria Chotek

Fotografický odkaz hraběte Karla Marii Chotka (1853—1926) je vzácnou ukázkou amatérské tvorby z konce 19. století. Námětem mu bylo kultivované rodinné prostředí zámku Velké Březno a jeho okolí, ale i přímořské scény z Nizozemska a Itálie. Hrabě Chotek byl aktivním členem vídeňského Camera-Clubu a stoupencem nejmodernějších technologií. Na přelomu století vytvořil řadu náladových snímků krajin, žánrů a portrétů v duchu secesního piktorialismu, ale i fotogra. e ze svatby Žo.e Chotkové a Františka Ferdinanda d'Este. Galerie Josefa Sudka, do 31. 8. 2008, www.upm.cz.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz