Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Humorem proti totalitě

Aktuální číslo

portréty

Mezi ikonou a výsměchem

Podobizny a podoby Martina Luthera
Jan Klípa

Martin Luther je jednou z nejčastěji portrétovaných postav v dějinách. Již v době jeho života existovalo odhadem na pět stovek Lutherových podobizen. Za tento stav vděčíme dvěma okolnostem: významu, jaký reformace připisovala obrazové propagandě ve svém ideovém sporu s římskou církví, a rovněž pozvání na wittenberský dvůr, které od saského kurfiřta Fridricha Moudrého přijal jeden z vůdčích umělců německé raně renesanční malby — Lucas Cranach starší.

...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz