Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Humorem proti totalitě

Aktuální číslo

Marie Koldinská — Ivan Šedivý: Válka a armáda v českých dějinách

Marie Koldinská — Ivan Šedivý: Válka a armáda v českých dějinách

Sociohistorické črty
Josef Fučík

Když před devatenácti lety pád železné opony odvrátil hrozbu jaderné konfrontace, zesílilo přesvědčení, že nadchází období celosvětové stability a míru. Vznik nových válečných ohnisek na sebe ale nedal dlouho čekat. V současných vojenských operacích stále sílí i účast českých vojáků. K válkám, armádám i svým vojákům měla česká společnost vždy specifický a někdy až podivný přístup. Totéž lze říci o české historiografii, která se dosud zabývala problematikou válek a armád jen z nezbytnosti, s rozpaky a s očividnou povrchností. Lze proto uvítat, objevuje-li se dnes kvalitní ucelená práce pojednávající o válce a armádě v českých dějinách v širokém záběru pěti století. Autorská dvojice se v ní zabývá nejen účastí Čechů ve válkách a armádách minulosti, ale vyslovuje se i k aspektům současného vývoje českého vojenství.

...

NLN, Praha 2008, 579 s., 449 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz