Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Humorem proti totalitě

Aktuální číslo

Ďas doporučuje k tématu Humorem proti totalitě

Ďas doporučuje k tématu Humorem proti totalitě

  • Vladimír Bor, Recese, Paseka, Praha–Litomyšl 1993, 231 s., 120 Kč

Kniha je jedinečným svědectvím o humoru před více než sedmdesáti lety. Sborník mapuje historii neformální skupiny recesistů, založené pražskými středoškoláky na konci třicátých let 20. století, a to prostřednictvím dobových textů (almanachů "recesse"), vzpomínek pamětníků a fotografií. Vladimír Bor objasňuje definici pojmu "recese" na řadě instruktáží o její technice a praxi. Nechybí též stati o následovnících recesistů, včetně Společnosti za veselejší současnost. Kniha byla připravena k vydání již v roce 1968, náklad byl však s nástupem normalizace zničen.

  • Martina Peterová, Němci v české karikatuře. Proměna obrazu Němců ve 20. století, Nakladatelství Šárka, Přerov 2001, 156 s., 160 Kč

Sousedství Čechů a Němců má dlouhou historii pozname nanou vzájemným ovlivňováním obou národů. Vyhrocení vzájemných konfliktů nastalo ve velké míře v 19. a 20. století, kdy v poměrně krátké době došlo k oboustrannému odcizení. Obraz Němců se začal v očích české veřejnosti silně proměňovat a stereotypizovat. Kniha zachycuje proměny česko-německých vztahů zrcadlící se v dobových karikaturách podle dějinných mezníků, reflektuje ale i obsahovou stránku karikatur a zabývá se i jednotlivými satirickými časopisy, či dokonce dějepisnými učebnicemi.

  • Jindřich Pecka, Spontánní projevy Pražského jara 1968—1969, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR — Doplněk, Praha — Brno 1993, 295 s.

Kniha shrnuje na základě rozsáhlého archivního výzkumu spontánní reakce československých občanů na okupaci Československa pěti státy Varšavské smlouvy. Tvoří ji úvodní studie a edice dokumentů rozčleněná do pěti oddílů: Zvěsti, Hesla a nápisy, Anekdoty, Verše a písně a Prozaické žánry anonymní slovesnosti. Pražské jaro bylo po událostech v NDR v roce 1953 a v Maďarsku o tři roky později třetí významnou revoltou proti sovětské hegemonii. Ovšem míra, s jakou se Češi a Slováci utekli k parafrázování klasických básní a písní a k vymýšlení protisovět...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz