Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rok Charty 77

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Andrew WHEATCROFT: Nevěřící

Střety křesťanstva s islámem v letech 638—2002
Vít Vlnas

Titul díla, přicházejícího k českým zájemcům v kvalitním překladu, věrně odráží vysoké ambice knihy. Autor se však naštěstí pro čtenáře nesnažil bezbřehé téma vyčerpat ve formě chronologicko-topografického přehledu. Omezil se na několik podle něj klíčových kapitol z dějin vzájemného stýkání a potýkání se obou náboženských a kulturních systémů. Po impozantním vstupním popisu námořní bitvy u Lepanta následuje nejdelší a nejpropracovanější z pěti částí knihy, pojednávající v dlouhé časové perspektivě o ...

‣Více

Petr VOIT: Encyklopedie knihy

Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století
Hedvika KUCHAŘOVÁ

Úctyhodná Encyklopedie knihy Petra Voita, jež se objevila na předvánočním knižním trhu, zaplňuje mezeru v základní literatuře pro knihovědu, oboru, který je v českých zemích dlouhodobě pěstován skromněji a s podstatně menší personální základnou než v okolních státech. Sama Encyklopedie začala vznikat jako učební text pro studenty na počátku 90. let. Knihověda jako vědní obor u nás sice od té doby žádného velkého vzmachu nedoznala, ale zamýšlená učebnice se rozrostla ...

‣Více

Žores MEDVEDĚV: Stalin a židovský problém

Jitka KOMENDOVÁ

Bratři Žores a Roj Medveděvové jsou i v českém prostředí dobře známými autory řady prací o sovětské epoše. V knize Stalin a židovský problém si Žores Medveděv volí dílčí aspekt ze Stalinova života, a to jeho vztah k Židům ve druhé polovině 40. a na počátku 50. let. Čtenáři je předložena řada disparátních epizod, v nichž se různým způsobem projevilo téma židovství: vražda Solomona Michoelse, židovské problémy ve Stalinově rodině ...

‣Více

Barbora a Marek LAŠŤOVKOVI: Plán Prahy podle indikačních skic stabilního katastru (1840—1842)

Martin EBEL

Mapy stabilního katastru představují zcela unikátní pramen používaný mnoha generacemi badatelů historických a dalších příbuzných oborů. Již jejich vznik a proces postupného mapování celé monarchie (bez Lombardie, Benátska a Uher) je nesmírně zajímavý obrovskou velkorysostí celé akce. Rozsáhlá měření započala v okolí Vídně roku 1817, na území Moravy a Slezska probíhaly měřící práce v letech 1825—1836, v Čechách v letech 1826—1843. Pozdějšího data jsou měřičské práce v odlehlejších ...

‣Více

Ivan Martin JIROUS: Magorovy dopisy

Jaroslav CUHRA

Básníka, esejistu, kunsthistorika a ještě mnoho jiného I. M. Jirouse není třeba zevrubně představovat. Nejvýznamnější mluvčí undergroundu normalizačního období, opakovaně za své aktivity vězněný, proslul již dávno jak svou poezií, tak i neústupností před režimním násilím. Význam jeho díla nakonec dokazuje i vydavatelský zájem nakladatelství Torst, které již shrnulo dostupné eseje (Magorův zápisník, 1997), básnickou tvorbu (Magorova summa, 1998) a nyní přišlo s edicí vězeňských dopisů. A nakonec právě ta ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz