Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rok Charty 77

Aktuální číslo

Jindřich DEJMEK: Edvard Beneš: Politická biografie českého demokrata

Jindřich DEJMEK: Edvard Beneš: Politická biografie českého demokrata

Část první: Revolucionář a diplomat (1884—1935)
Zbyněk ZEMAN

Česká historiografie je na životopisy poměrně chudá; některé historické školy, včetně marxistické, nepřisuzují osobnostem výraznou roli, a tak neberou životopisy na zřetel. Z důvodu nedostatku biografií či žabomyších válek místních historiků je těžké vytvořit koncepční rámec, do kterého by se daly osudy jedinců zasadit. Jak plynulý přísun biografických děl, tak spory o jejich funkci proto mohou být jen vítány. Mimo informací a zábavy, které životopisné práce poskytují, dokáží také přispět k polidštění politické kultury i vědecké historiografie. Přinejmenším připomenou čtenářům křehkost lidských osudů, dočasnost či zrádnost politické moci nebo náhodné zákruty minulosti, které vedou k nepředvídatelné budoucnosti.

...

Karolinum, Praha 2006, 632 s., 480 Kč

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz