Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Rok Charty 77

Aktuální číslo

„Skutečně vědecká identifikace“

„Skutečně vědecká identifikace“

Komenský a Rembrandt aneb „senzace“ téměř stoletá
Milan SVOBODA

Internetové portály zjara 2006 vystřelily "senzační" zprávu: Rembrandt namaloval Komenského za jeho pobytu v Nizozemí! Co na tom, že na nesignovaném portrétu vidíme sice důstojného, leč bezejmenného starce. Novináři přece získali jistou zprávu o totožnosti muže z obrazu od profesora Ernsta van de Weteringa, největšího světového znalce Rembrandtova díla. Pomiňme častá mediální zkreslení výroků erudovaných profesorů, kteří se nemohou bránit způsobům, jimiž jsou jejich výklady přejímány a pře(d)kládány prostému lidu. Čeští historikové umění staronový objev jistě znají. Zůstávají však opatrní jak v interpretacích, tak v atribucích. Ani obyčejní historikové nevěří jednoduchým a jednoznačným výkladům, u nichž se zdá být vše jasné. Rychle psané, na samou dřeň zjednodušené, a tím i zploštělé zprávy už jakoby patří k postmoderní době. A proto: Proč by slavný Holanďan neportrétoval Komenského, když se potkávali na ulici? Ke zjištění poslední pravdy vyvstávají překážky další — nezodpovědný malíř dílo nepodepsal (nebo je jeho podpis vážně autentický?) a portrétovaný jakbysmet.

...

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz