Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Jiná láska

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Michail Michajlovič BACHTIN: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance

Jitka KOMENDOVÁ

Michail Michajlovič Bachtin patří k nemnoha představitelům ruského humanitního myšlení sovětské éry, jejichž práce si získaly ohlas i za hranicemi socialistického bloku a silně zapůsobily na metodologická hledání západní vědy. Kniha François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance byla napsána již ve třicátých letech 20. století, vydání se však dočkala až roku 1965 a od té doby se stala předmětem nesčetných diskusí a polemik, které se už samy stávají ...

‣Více

Lynn Avery HUNTOVÁ: Francouzská revoluce

Politika, kultura, třída
Rudolf KUČERA

S knihami věnujícími se Francouzské revoluci jako by se u nás v poslední době roztrhl pytel. Nejedná se přitom o knihy ledajaké, ale v řadě případů o překlady skutečně přelomových děl světové historiografie. Po dvoudílných dějinách Francouzské revoluce Françoise Fureta se zásluhou brněnského Centra pro studium demokracie a kultury dostává českému čtenáři do rukou i další klasika oboru, více než dvacet let stará studie Lynn Avery Huntové.

Jedná se přitom ...

‣Více

Oto MÁDR: V zápasech za Boží věc

Vzpomínky, texty a rozhovory
Tomáš VEBER

Otu Mádrovi bylo letos 15. února 90 let. K takovému jubileu je vhodné vydat oslavenci knihu — monografii, nebo alespoň sborník. Ediční péčí Jolany Polákové se takové dílo podařilo také v Mádrově případě. S ohledem na věk by se kdekdo mohl domnívat, že jde také o oslavencův testament. Jenže při podrobnějším čtení zjistíme, že se tu nikdo neloučí.

Tím, co charakterizuje Mádrovo celoživotní dílo, jsou slova akce nebo čin. Recenzovaná kniha ...

‣Více

Vladimír BYSTROV: Osud generála

Komentář k některým dokumentům o životě a tragickém konci Sergeje Vojcechovského
Zdenko MARŠÁLEK

„Slova, slova, samá slova.“ Tolik shakespearovská část úvodu knihy novináře a publicisty Vladimíra Bystrova, který se dlouhodobě věnuje problematice (především) ruské emigrace v Československu a perzekuci jejích příslušníků po roce 1945. Za téma si tentokráte vzal osobnost generála Sergeje Nikolajeviče Vojcechovského, nejznámějšího a snad i nejvýznamnějšího představitele poměrně veliké skupiny bývalých carských a "bělogvardějských" důstojníků, sloužících v meziválečné československé armádě. Vojcechovskij mezi nimi dosáhl nejvyšší funkce, od konce dvacátých let ...

‣Více

Jaroslav PÁNEK (ed.): Jan Zajíc z Házmburka

Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata
Kateřina a Václav PRAŽÁKOVI

Přední český historik Jaroslav Pánek připravil k vydání spis příslušníka starobylého šlechtického rodu Jana Zajíce z Házmburka, který v Čechách patřil k přívržencům Ferdinanda Habsburského, avšak nikdy nedosáhl významnější politické kariéry. Na rozdíl od jiných autobiografických pojednání, která se v souvislosti s prosazením metod historické antropologie těší v posledním desetiletí značné badatelské pozornosti, nebyla tato práce pouze deníkem, představujícím reprezentativním způsobem jednu ze zajímavých etap života raně novověkého šlechtice. Útlá ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz