Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proč právě Havel

Aktuální číslo

méně výstav, více umění...

méně výstav, více umění...

  • Růžencová slavnost 1506—2006

Mistrovský obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost letos slaví 500 let od svého vzniku. Dnes je uložen ve sbírkách Národní galerie v Praze, a protože se jedná o jedno z nejdůležitějších děl evropského malířství přelomu gotiky a renesance, které se dochovalo na území našeho státu, věnuje se mu i rozsáhlá výstava. Jsou na ní představeny i další obrazy, kresby, grafiky a předměty užitého umění, jež vznikly v souvislostí s Růžencovou slavností. Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, www.ng prague.cz, do 1. 10. 2006.

  • Předválečnou Šumavou

Unikátní výstava většinou nikdy nepublikovaných fotografií šumavského vnitrozemí — známých vesnic i samot. Nejpůsobivější jsou snímky zachycující život na Šumavě: polní a lesní práce, zpracovávání a plavení dřeva, voroplavbu, domácí výrobu, sklářství, pivovarnictví, život na horských statcích, typy místních obyvatel, lidové poutě a procesí. Nechybí také pověstné hořické pašijové hry, příslušníci finanční stráže, pracovníci lesní správy, železniční doprava, turisté a nejvyhledávanější hotely a penziony. Muzeum Šumavy Kašperské Hory, www.muzeum. sumava.net, do 30. 9. 2006.

  • Prusko-rakouská válka 1866

Letos uplynulo 140 let od prusko-rakouské války. Zásadní vojenská střetnutí více než půl milionu vojáků na obou stranách fronty se odehrála na území východních Čech. Na výstavě se návštěvníci seznámí nejen s průběhem války, ale mohou si také prohlédnout uniformy bojujících armád a výzbroj jednotlivých druhů vojsk (pěchoty, jízdy a dělostřelectva). Krutost tehdejších bojů dokumentuje množství předmětů, které byly nalezeny přímo na královéhradeckém bojišti, a atmosféru válečných střetnutí přibližuje několik desítek dobových vyobrazení. Muzeum východních Čech Hradec Králové, www.muzeumhk.cz, do 31. 12. 2006.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz