Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Proč právě Havel

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Erik TABERY: Vládneme, nerušit

Opoziční smlouva a její dědictví
Lukáš HAVEL

Takzvaná opoziční smlouva z roku 1998 (uzavřená mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem) je dosud spíše doménou novinářů než historiků. Erik Tabery, renomovaný redaktor týdeníku Respekt, ve své rozsahem nevelké publikaci stručně a přehledně shrnuje nejzávažnější přestupky českých politických stran jakož i lidí v politice aktivních. Zaměřuje se především na období od poloviny devadesátých let až do začátku roku letošního.

...

Paseka, Praha — Litomyšl 2006, 304 s., 249 Kč

‣Více

Jonathan WRIGHT: Jezuité

Misie, mýty, dějiny
Ivana ČORNEJOVÁ

Anotace tohoto díla jednohlasně doporučují čtenáři fascinující text. Tento souzvuk chvály, který je možno nalézt jak na obálkách knih v různých jazykových mutacích, tak na internetu, je pochopitelný. Bezpochyby vyplývá z jednoho původního zdroje, jímž bude nejspíš sám autor. Mě však spíše fascinuje "lehkost", s jakou Wright přistoupil k tématu, o němž sice existuje přebohatá literatura, ale on se do něj vrhl po hlavě bez předchozí průpravy. Alespoň v přehledu ...

‣Více

Jan BÍLEK, Helena KOKEŠOVÁ, Vlasta QUAGLIATOVÁ, Lucie SWIERCZEKOVÁ (eds.): Korespondence T. G. Masaryk — Karel Kramář

Martina LUSTIGOVÁ

Korespondence T. G. Masarykem s Karlem Kramářem je třetím svazkem ediční řady Masarykova ústavu AV ČR. Navazuje na Masarykovu korespondenci s Edvardem Benešem z dob první světové války a korespondenci s Bedřichem Hlaváčem. Kniha přináší 284 vzájemných dopisů a dalších 16 dopisů mezi jedním politikem a rodinnými příslušníky druhého. Editoři zmapovali materiály ze tří archivů a předložili veškerou, v tuto chvíli známou korespondenci mezi oběma politiky. Dopisy jsou řazeny chronologicky ...

‣Více

Marek PŘÍHODA (ed.): Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: tradice a alternativy

Lukáš BABKA

Sborník s podtitulem Tradice a alternativy je prvním publikačním počinem ediční řady Russia Altera: dějiny, kultura, duchovnost. Ediční rada vedená Janem Blahoslavem Láškem si klade za cíl především představovat moderní pohledy (výsledky nejnovějšího výzkumu) na členitý duchovní prostor minulého i současného Ruska zbavené mnohých pevně zakořeněných klišé. Představovaný sborník prezentuje odborné studie šesti badatelů, sice tematicky poměrně nejednotné, semknuté však několika jinými než obsahovými hledisky.

...

Pavel Merkvart, Červený Kostelec 2005 ...

‣Více

Karen ARMSTRONGOVÁ: Krátká historie mýtu

Jan Děkanovský

Britské nakladatelství Canongate přišlo v loňském roce s nápadem oslovit přední světové spisovatele a vyzvat je, aby uchopili některý ze známých mýtů a převyprávěli ho moderním, inovativním způsobem. Vydávání textů ediční řady, kterou iniciátoři nazvali jednoduše Mýty, se u nás chopilo nakladatelství Argo. Český čtenář se tak již mohl seznámit s domácím počinem Miloše Urbana Pole a palisáda, uchopujícím mýtus o Libuši a Přemyslovi. Mýtus o Atlantovi a Héraklovi zpracovala ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz