Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Koho volit?

Aktuální číslo

památky

Výzkumné centrum průmyslového dědictví

O půvabu starých továren
Miloš SOLAŘ

Pojem industriální dědictví zahrnuje průmyslové stavby 19. a první poloviny 20. století. Typickými zástupci jsou továrny, doly, vodojemy či železnice. Barokní mlýny a jiné výrobní objekty staršího období se za památky považují již dlouho. Uvědomění si kulturní hodnoty staveb souvisejících s rozvojem průmyslové výroby přišlo až mnohem později. Začátky můžeme spatřovat v polovině padesátých let 20. století ve Velké Británii. U nás se zájem o památky tohoto druhu projevil až ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz