Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Koho volit?

Aktuální číslo

knihy (recenze)

Nikolaj Berďajev: Vlastní životopis

Lukáš BABKA

V roce 2005 vydalo olomoucké nakladatelství Refugium paměti jedné z nejznámějších osobností ruské filosofie první poloviny minulého století Nikolaje Alexandroviče Berďajeva. Nejedná se o první český překlad knihy tohoto myslitele, od roku 1990 se na knižních pultech objevilo více než deset titulů.

Nikolaj Berďajev (1874—1948) představoval typického příslušníka ruské aristokracie své doby. Jeho matka byla napůl Francouzka a Berďajevova výchova probíhala z velké části ve francouzském duchu. On sám ...

‣Více

Jana MALÍNSKÁ: Do politiky prý žena nesmí — proč?

Vzdělání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století
Marie BAHENSKÁ

Na konci roku 2005 vyšel třetí svazek relativně mladé koedice, práce historičky Jany Malínské. Otazník v titulu je namístě, protože vzhledem k obsahu i členění knihy je mnohem výstižnější a přesnější její podtitul. Ostatně již v úvodu sama autorka naznačuje, že jejím cílem bylo ukázat složitost problematiky školství v širších souvislostech snah žen získat rovnoprávnost ve společnosti.

První kapitola s názvem "Demokratické a nedemokratické názory na vzdělávání žen" je členěna ...

‣Více

Norman FRIEDMAN: Studená válka

Jan MACHALA

Americký vojenský analytik Norman Friedman je autorem nebo spoluautorem více než dvou desítek knih, ve kterých se zabýval především americkým námořnictvem a jeho využitím ve válce — včetně té hypotetické, nukleární. Za určitý vrchol jeho dosavadní tvorby je možné považovat knihu The Fifty-Year War: Conflict and Strategy in the Cold War (Padesátiletá válka: konflikt a strategie ve studené válce), za niž obdržel cenu nejlepší anglicky psané knihy s vojenskou tematikou roku ...

‣Více

Antonio PIGAFETTA Z VICENZY: Zpráva o první cestě kolem světa

Iva ADÁMKOVÁ

Když se roku 1519 připojil k Magalhãesově expedici Ital Antonio Pigaffeta, jistě nikdo netušil, jaké následky bude mít jeho vstup na palubu pro osudy celé expedice. V dobách, kdy se pozvolna začala zaplňovat bílá místa map s nápisy hic sunt leones a mapy dostávaly jasnější kontury s nápisy nově objevených zemí a ostrovů, začal Fernão Magalhães připravovat výpravu, která měla natrvalo změnit představy o zeměkouli a rozložení kontinentů. I když ...

‣Více

Jiří JANÁK: Brána nebes

Bohové a démoni starého Egypta
Ladislav BAREŠ

Pokud nepočítáme starší, byť v poslední době opakovaně vydávané dílo Vojtěcha Zamarovského, respektive mnohem širší Ilustrovanou encyklopedii starého Egypta (Miroslav Verner, Ladislav Bareš, Břetislav Vachala), představuje kniha mladého religionisty a egyptologa Jiřího Janáka vlastně první česky psanou původní práci, která se formou slovníku snaží zachytit a českému čtenáři zpřístupnit alespoň část z takřka nepřeberného množství bohů a démonů, v něž věřili a jimž se klaněli staří Egypťané.

V krátkém, ale ...

‣Více

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz