Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Koho volit?

Aktuální číslo

Historická kniha roku 2005

Historická kniha roku 2005

Vyhlášení výsledků ankety DaS
Eduard BURGET

Milí čtenáři,

souboj o první místo v anketě DaS o nejlepší historické knihy byl jako vždy do poslední chvíle velmi vyrovnaný. Do ankety letos přispělo 70 hlasujících, kteří vedle vítězných knih upozornili i na řadu titulů, které by neměly ujít vaší pozornosti. Naše anketa totiž není rozhodnutím jakési "rady moudrých", ale mnohem více prostorem, kde je dobré připomenout zajímavé knížky z domácí i překladové produkce uplynulého roku.

Na prvním místě pomyslného stupně vítězů se nakonec s osmi hlasy umístila dvoudílná kniha životopisných interview editorů Miroslava Vaňka a Pavla Urbáška Vítězové? Poražení? Životopisná interview, kterou vydalo nakladatelství Prostor. Podrobnější zprávu o této knize rozhovorů s někdejšími disidenty a funkcionáři komunistického režimu jsme otiskli v DaS 11/2005. Jen o jeden hlas pozadu se sedmi hlasy zůstala studie Martina Wihody Zlatá bula sicilská s podtitelem Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti. Knihu vydalo nakladatelství Argo (recenze viz DaS 2/2006). Třetí místo pak obsadily s pěti hlasy dva tituly: Jan Křen Dvě století střední Evropy (Argo), práce výjimečná svým rozsahem i záběrem, a edice barokních kázání literárního historika a editora Miloše Sládka Svět je podvodný verbíř aneb Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18. století (Argo, recenze viz DaS 3/2006).

Z překladové produkce jednoznačně zvítězila s osmi hlasy kniha francouzského historika školy Annales Emanuela Le Roy Ladurieho Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294—1324 (Argo), která si na svůj český překlad musela počkat několi desetiletí. O druhé místo se šesti hlasy se dělí paměti Richarda Pipese, bývalého poradce amerického prezidenta Ronalda Reagana, Vixi. Paměti nezařaditelného (Mladá fronta) a již klasická práce anglického historika a loňského vítěze v kategorii překladů Petera Burkeho Lidová kultura v raně novověké Evropě (Argo). Třetí místo se čtyřmi hlasy obsadil Ian Kershaw s druhý dílem své monumentální biografie Hitler 1936—1945: Nemesis (Argo), která sice nese vročení 2004, ale fakticky se ke čtenáři dostala až v roce 2005.

Autorům, překladatelům, redaktorům a vydava- telům všech knih, které tolik zaujaly čtenáře a odbor- nou veřejnost, blahopřejeme.

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz