Dějiny a současnost

Rychlé odkazy

téma: Koho volit?

Aktuální číslo

dobré adresy

dobré adresy

  • www.husitstvi.cz

Husovi a husitům, v několika etapách významným hybatelům českého národa, se na internetu dnes věnují již jen osamělí patrioti. Ani zapřisáhlí nepřátelé husitství sem ještě kloudně nepronikli, patrně s někdejší heretickou hydrou již netřeba bojovat. Jediná obsahově nesporně bohatá stránka se sloganovitým názvem Husité — Ktož jsú boží bojovníci má jednoduchý grafi cký vzhled, ale je plně funkční. Velkou předností je praktické členění do rozmanitých okruhů. Kromě historického úvodu je možné si prohlédnout chronologickou tabulku, která začíná založením Karlovy univerzity v roce 1348 a končí kutnohorským náboženským smírem v roce 1485. Subtilní věroučné problémy, které celé to makabrózní a zároveň epochální hnutí předznamenaly, a myšlenky Jana Husa jsou zde nastíněny téměř jen heslovitě, zato zájemci o militaria si přijdou na své. Většinu významných bitev doprovázejí mapky bojišť (kéž by byly přitažlivější, a tudíž animované a interaktivní!). Husitská bojová taktika je rovněž názorně představena v obrázcích. Řada kreseb a fotografií přibližuje husitskou výzbroj. Veškeré taktizování je zpřehledněno od základní jednotky, bojového vozu, až po strukturu velících hejtmanů. Velmi užitečné jsou hesláře pojmů (bratříci, kompaktáta, odpustky atp.) a hlavních představitelů "bouří". Na stránce se dále vyskytují komentované soupisy literatury k tomuto dějinnému období, přehled filmografie (vesměs od Otakara Vávry) a další zajímavé rubriky. Jedná se o bezkonkurenční, a tím pádem o nejlepší úvod do husitství na internetu.

  • Úsměvný příspěvek k našemu tématu přináší Hussite Picture Gallery (Emmanuel Roy) (http:// myweb.tiscali.co.uk/matthaywood/main/Hussite_ Picture_Gallery.htm), kde je plasticky předvedena vozová hradba v bojové akci.

dasik@nln.cz

Kontakt

Dějiny a současnost

Náprstkova 272/10
110 00 Praha 1

Kontakty

E-mail
das@nln.cz

Návštěva redakce

po dohodě
das@nln.cz